Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I diego back